04/05/2023

Představení finalistek a finalistů 21. ročníku soutěže Sestra roku

Dovolte, abychom Vám představili finalisty 21. ročníku soutěže Sestra roku. Tato soutěž je koncipována jako poděkování sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci a pořádá ji společnost EEZY Events & Education, s.r.o ve spolupráci s odborným časopisem Zdravotnictví a medicína.

V kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči se o titul Sestra roku ucházejí:

  1. Romana Granillová, staniční sestra divize urgentní interní medicíny FN Královské Vinohrady, Praha
  2. Bc. Jitka Kodíčková z oddělení paliativní péče Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha
  3. Kamila Zikmundová, koordinátorka oddělení domácí umělé plicní ventilace Nemocnice Ostrov ze skupiny Penta Hospitals

V kategorii Sestra v managementu a vzdělávání soutěží tito finalisté:

  1. Mgr. Dagmar Hetclová, vrchní sestra I. interní kliniky – kardiologické, FN Olomouc
  2. Mgr. Tomáš Komínek, vrchní sestra Kliniky transplantační chirurgie IKEM, Praha
  3. Mgr. Miloš Kukačka, Dis., náměstek nelékařských zdravotnických profesí a zástupce ředitele ZZS Karlovarského kraje, Karlovy Vary

Každoročně uděluje redakce časopisu Zdravotnictví a medicína mimořádnou cenu Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství. Letos toto ocenění získávají:

Ida Jarošová z ortopedicko-traumatoloické oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín, a. s. a Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D., zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Hradec Králové.

Hlasujte pro Sestru mého srdce

V rámci soutěže Sestra roku je uděleno ještě jedno ocenění – Sestra mého srdce. Tato anketa je určena široké veřejnosti. Vítěze můžete vybírat z finalistů obou kategorií a obou sester oceněných za celoživotní dílo v ošetřovatelství. Hlasovat můžete prostřednictvím webových stránek www.soutez-sestraroku.cz, kde najdete medailonky soutěžících. Každý hlasující může udělit hlas pouze jednomu finalistovi. 

Záštitu nad soutěží Sestra roku převzaly Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb a Magistrát hlavního města Prahy. Odborným garantem je Česká asociace sester. Generálním partnerem soutěže je společnost HARTMANN, hlavním partnerem společnost AGEL, partnerem galavečera je společnost Penta Hospitals CZ, s.r.o. a partnerem jsou Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR s společnost Medical Uniforms Czech, spol. s r. o.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Sestra roku 2021 se koná 29. dubna 2022 v Kině Lucerna v Praze 1. Vstupenky na galavečer můžete zakoupit na: www.soutez-sestraroku.cz