Kontakt

Pro více informací, kontaktujte: 

Ngomy Stránská
registrace@soutez-sestraroku.cz
Tel: +420 722 180 411 

EEZY Events & Education 

Vyšehrad Garden 
Na Pankráci 322/26 
140 00 Praha 4