Hlasování

Hlasování Neprobíhá

Vašeho favorita budete moci zvolit, až se spustí hlasování

Kategorie Sestra mého srdce

Výherce posledního ročníku

Vítěz

PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D

Vrchní sestra intenzivní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice, Ostrava

Doktorce Zoubkové se ošetřovatelství v intenzivní péči stalo celoživotní láskou a snad i osudem. Obor poznala z pozice sestry u lůžka, z pozice vrchní sestry, ale i z pozice pedagoga. Ve Fakultní nemocnici Ostrava vede pracovní skupinu pro intenzivní péči. Je vstřícná ke studentům a k zajištění odborných praxí na Klinice anesteziologie a intenzivní medicíny (KARIM). Je to žena velmi energická, která svoji práci vykonává velmi zodpovědně s maximálním efektem pro pacienty, ale i pro personál. Svým pozitivním a inovativním přístupem a myšlením dokáže strhnout kohokoliv. Renáta Zoubková je nejen vysoce erudovaná sestra, ale i schopná a zodpovědná manažerka. Na tomto náročném pracovišti dokázala vybudovat stabilní pracovní tým na vysoké odborné úrovni. Svým sestrám předává své znalosti a dovednosti a podporuje je v dalším jejich profesionálním růstu. Své úsilí směřuje k neustálému zlepšování péče o pacienty na pracovištích intenzivní péče. Zasloužila se o vznik a realizaci projektu Acute Pain Servis (APS), který zajišťuje péči o pacienty s akutní bolestí v pooperačním období. Iniciovala vznik Nutriční ambulance, která slouží k diagnostice a léčbě podvýživy, zejména pak k indikaci domácí enterální výživy. Podařilo se jí implementovat řadu projektů do přímé ošetřovatelské intenzivní péče. Velký úspěchem v oblasti vzdělávání sester je vznik navazujícího magisterského vzdělávání v rámci intenzivní péče. Své zkušenosti předává při výuce studentů na lékařské fakultě Ostravské univerzity, ale i v rámci rozsáhlé publikační činnosti. Je organizátorkou řady odborných konferenci, v rámci sesterské sekce připravuje například mezinárodní konferenci Colours of Sepsis.

„Renáta Zoubková je velice schopná manažerka, o čemž svědčí nejen skutečnost, že na KARIM je poskytována ošetřovatelská péče na špičkové úrovni, ale i fakt, že je zde stabilní pracovní tým, u kterého si získala autoritu jako odborník, i jako člověk. Její pracovní nasazení je obdivuhodné. Stejně jako zápal pro profesi a neutuchající snaha o zavádění nových metod v ošetřovatelství. Kromě toho, že je vysoce erudovaná všeobecná sestra, svým postojem a láskou k profesi naplňuje nároky na odbornou, kulturní i etickou úroveň představitele této profese a nemalou měrou přispívá ke zvýšení prestiže ošetřovatelství. Je mi ctí s kolegyní Zoubkovou pracovat,“ napsala v nominačním dopise PhDr. Andrea Polanská, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. V soukromí se paní Renáta maximálně věnuje své rodině. Ve volném čase jezdí na kole nebo si jde zaběhat.