#SestraRoku

Sestra roku

Registrace do soutěže Sestra roku 2024 již byla spuštěna!

Ukončení hlasování
Dnů
Hodin
Minut
Hlasování bylo ukončeno.
Začátek události
Dnů
Hodin
Minut

Soutěž | Inspirace

Soutěž je určena všeobecným sestrám, porodním asistentkám, praktickým sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům (NLZP), kterým se jejich profese stala spíše posláním než pouhým zaměstnáním.

Tato prestižní akce přináší do popředí pozornosti neuvěřitelné příběhy sester, jejichž oddanost a profesionální dovednosti výrazně ovlivňují kvalitu péče o pacienty. Soutěž Sestra roku není pouze oceněním pro výjimečné jednotlivce, ale také výrazem uznání pro celou profesní skupinu sester, které neúnavně pracují na frontě zdravotní péče.

Soutěž Sestra roku je o více než jen o odměnách – je to příležitost vzájemně se inspirovat a poděkovat těm, kteří se neúnavně starají o naše zdraví.

Důležitá data

Konec registrace do soutěže:

30. června 2024

Vyhlášení finalistů:

30. července 2024

Galavečer:

22. října 2024

Cenná porota

prof. MUDr. Robert Lischke Ph.D.

Přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

Poslanec Parlament ČR

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. 

Poslankyně Parlament ČR

Karel Novotný, MBA 

Ředitel EEZY Events & Education

Barbora Vaculíková, MBA

Chief Executive Officer Penta Hospitals CZ

Mgr. Alice Strnadová, MBA,

Hlavní sestra ČR, Ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. Josef Flek

Poslanec, Poslanecká sněmovna

MUDr. Marek Dvořák PhD. MBA

Vedoucí lékař na zdravotnické záchranné službě, lékař oddělení urgentního příjmu dospělých Fakultní nemocnice v Motole

doc. MUDr. Petr Neužil CSc.

Primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce

Ing. Marek Třeška

Managing Director HARTMANN - RICO Česká a Slovenská republika

PhDr. Martina Šochmanová, MBA

Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu, hlavní sestra IKEM, prezidentka České asociace sester

Průběh

1. kolo: Po uzávěrce jsou nominace předloženy předsedovi nezávislé odborné poroty, který vyhodnotí výsledky a v případě nerozhodných výsledků určí pro každou z kategorií tři finalisty.

2. kolo: Druhé kolo soutěže proběhne v rámci slavnostního galavečera 22. října 2024 v Praze. V tomto závěrečném kole druhá odborná nezávislá porota vybere vítěze kategorií.

Moderátor vyhlásí vítěze jednotlivých kategorií včetně sestry, která získá Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství, udělené redakcí odborného časopisu Zdravotnictví a medicína, a ceny Sestra mého srdce, která je udělována veřejností prostřednictvím hlasování na webových stránkách.

Podmínky

Registrace musí být zaslána do 30. června 2024.  

Nominaci lze podat pouze online prostřednictvím dostupného online formuláře a je nutné poskytnout požadované údaje.  

Organizátoři nenesou odpovědnost za jakékoliv nesprávné nebo neúplné informace. Jakékoliv nesrovnalosti vyplývající z takovýchto informací jsou zodpovědností nominanta a povedou ke zrušení nominace. 

Proč byste měli nominovat vaši sestru?

Jak se registrovat?

Krok 1

Kliknout na registraci.

Krok 2

Vyplnit údaje o navrhovateli.

Krok 3

Vyplnit údaje o soutěžícím.

Krok 4

Nahrát dokument o soutěžícím.

Krok 5

Potvrdit účast v soutěži.

Krok 6

Čekat na potvrzení registrace.

Galerie - 2023