11/14/2023

Sestry slavily v pražském Kině Lucerna

Slavnostní vyhlášení výsledků letošního již 22. ročníku tradiční soutěže Sestra roku proběhlo 11. října 2023 v pražském Kině Lucerna. Organizátorem akce je společnost EEZY Events and Education, s. r. o., ve spolupráci s odborným časopisem Zdravotnictví a medicína.

Soutěž je koncipována jako poděkování sestrám za jejich zodpovědnou a obětavou práci. Porota, jejíž předsedkyní byla PhDr. Martina Šochmanová, MBA, předsedkyně České asociace sester rozhodovala ve dvou kategoriích: Sestra v přímé ošetřovatelské péči a Sestra v sociálních službách.

Vítězkou kategorie Sestra v přímé ošetřovatelské péči se stala Mgr. Karolína Vaicová, DiS., vrchní sestra Interní kliniky 3. lékařské fakulty UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha.

Na druhém místě se v této kategorii umístila Alena Potěšilová, všeobecná sestra gastroenterologická ordinace Nemocnice AGEL Jeseník, a. s.

Třetí místo obsadila PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D., vrchní sestra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava.

Vítězem v kategorii Sestra v sociálních službách se stala Martina Kolářová, vrchní sestra Centra pro seniory CLEMENTAS Janovice. Na druhém místě skončil Matěj Weissmann, staniční sestra ALZHEIMER HOME, Černošice.

A třetí místo získala Hana Prchalová, vrchní sestra SeniorCentra SeneCura Slivenec.

Každoročně uděluje redakce časopisu Zdravotnictví a medicína mimořádnou cenu: Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství. Držitele této ceny vybírá redakce ze všech došlých přihlášek s cílem ocenit celoživotní práci nominované sestry, která je významným přínosem pro rozvoj oboru ošetřovatelství. Letos si toto ocenění odnesla Růžena Macháčková, všeobecná sestra očkovací ambulance Masarykovy nemocnice Rakovník.

V rámci soutěže Sestra roku se uděluje ještě jedno ocenění – Sestra mého srdce. Nejvíce hlasů v této online anketě získala PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D., vrchní sestra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava.

Generálním partnerem je společnost HARTMANN. Hlavním partnerem je společnost AGEL a partnery soutěže jsou Asociace poskytovatelů sociálních služeb a společnost CLEAN LIFE. Partnery galavečera jsou Penta Hospitals CZ, s. r. o., Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a společnosti SATUM a SeneCura.