05/10/2023

Sestra roku 2021 zná své vítězky i vítěze. Odborná porota ocenila zdravotníky napříč republikou!

Již po jednadvacáté vybírala odborná porota Sestru roku, a to hned v několika kategoriích. Slavnostní galavečer v pražské Lucerně za účasti pražského primátora Zdeňka Hřiba a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, kterým prováděl moderátor Libor Bouček, se konal 29. 4. 2022 po dvouleté odmlce, zapříčiněné pandemií covidu-19. Ocenění si odnesli Kamila Zikmundová z nemocnice Ostrov, Mgr. Tomáš Komínek z IKEM, kategorii Sestra mého srdce pak vyhrála Mgr. Dagmar Hetclová z Fakultní nemocnice Olomouc. Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci a pořádá ji společnost EEZY Events & Education, s.r.o ve spolupráci s odborným časopisem Zdravotnictví a medicína.

Sestra roku v přímé ošetřovatelské péči pomáhá lidem žít doma i s umělou plicní ventilací

Sestrou roku v přímé ošetřovatelské péči se stala Kamila Zikmundová z nemocnice Ostrov, která se věnuje péči o pacienty s domácí umělou plicní ventilací, žijícím v domácím prostředí. Sestřičku přímo v sále podporovala i jedna z jejích pacientek, která i díky vytrvalé odborné péči Kamily Zikmundové mohla opustit nemocniční prostředí začít žít v bytě.

„Prakticky se starám o pacienty, kteří jsou trvale závislí na plicním ventilátoru v domácím prostředí. Skladba pacientů se většinou týká úrazů míchy, neurosvalových onemocnění a onemocnění plic,“ vysvětlovala Kamila Zikmundová svou práci. Za pacienty dochází domů, kontroluje jejich fyziologické funkce a také se stará o to, aby trachostomická kanyla fungovala tak, jak má.

Paní Zikmundová je pacientům podle svých slov k dispozici 24 hodin denně i na telefonu, kdykoliv potřebují radu nebo pomoc. Kromě samotných pacientů pracuje i s jejich rodinami. Právě rodina hraje u těchto pacientů velkou roli a bohužel ne každá je schopná svým blízkým zajistit domácí péči –především pokud se jedná o pacienty v dospělém věku.

Sestra roku v managementu a vzdělávání působí v IKEM

Svého zástupce měli i muži, v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání zvítězil Mgr. Tomáš Komínek, vrchní sestra Kliniky transplantační chirurgie z IKEM.

Vítězi chválí své pracovní kolektivy

O vítězství v kategorii Sestra mého srdce rozhoduje široká veřejnost, která letos ocenila Mgr. Dagmar Hetclovou z Fakultní nemocnice Olomouc, která již dvacet let působí na I. interní klinice olomoucké fakultní nemocnice. „Přihlásil mě přednosta naší kliniky pan profesor Táborský a já jeho volbu vnímám jako ocenění práce celého kolektivu naší kliniky i nemocnice, která nám vytváří skvělé podmínky,“ komentuje svou nominaci Dagmar Hetclová, která, stejně jako ostatní ocenění, vyzdvihuje svůj pracovní kolektiv.

Speciální cenou, kterou uděluje redakce časopisu Zdravotnictví a medicína, je Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství. Letos si toto ocenění odnesly hned dvě zdravotní sestry, a to Ida Jarošová z ortopedicko-traumatoloické oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín, a. s. a Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D., zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Hradec Králové.

Zdravotnická škola roku

V rámci večera proběhlo také vyhlášení vítěze kategorie Zdravotnická škola roku. Vítězem této kategorie se stala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice. Cenu převzal ředitel školy PhDr. Karel Štix.

Sestra roku

Záštitu nad soutěží Sestra roku převzaly Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb a Magistrát hlavního města Prahy. Odborným garantem je Česká asociace sester. Generálním partnerem soutěže je společnost HARTMANN, hlavním partnerem společnost AGEL, partnerem galavečera je společnost Penta Hospitals CZ, s.r.o. a partnerem jsou Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR s společnost Medical Uniforms Czech, spol. s r. o.