Hlasování bylo ukončeno

Kandidátka

Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.

zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Kandidátka

Romana Granillová

staniční sestra urgentního příjmu interních klinik
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Kandidátka

Mgr. Dagmar Hetclová

vrchní sestra I. interní – kardiologické kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Kandidátka

Ida Jarošová

ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín, a. s.

Kandidátka

Bc. Jitka Kodíčková

oddělení paliativní péče
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha

Kandidát

Mgr. Tomáš Komínek

vrchní sestra Kliniky transplantační chirurgie Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha

Kandidát

Mgr. Miloš Kukačka, DiS.

náměstek nelékařských zdravotnických profesí a zástupce ředitele Zdravotnické záchranné služky Karlovarského kraje

Kandidátka

Kamila Zikmundová

koordinátorka oddělení domácí umělé plicní ventilace
Nemocnice Ostrov ze skupiny Penta Hospitals