Hlasování

Anketa veřejnosti – Sestra mého srdce

Hlasujte pro svoji sestru do 6. 10. 2023.

kategorie

Sestra v přímé ošetřovatelské péči 2023

Finalistka

Alena Potěšilová,

Všeobecná sestra, Gastroenteologická ambulance, Nemocnice Agel Jeseník, a. s.

Thanks for your answer!

Hlasování proběhlo v pořádku

„Paní Alenu Potěšilovou jsme do soutěže nominovali především pro její osobnost, protože opravdu patří mezi ty výjimečné. Své povolání skutečně bere jako své poslání, a to již čtyřicátým rokem. A stále ve stejné nemocnici, které je věrná již od maturity,“ píše v nominačním dopise místopředsedkyně představenstva Nemocnice Agel Jeseník, a. s. Věra Kocianová. Podle jejích slov být dobrou sestrou je dar, který nemá každý a který se žádným titulem nedá získat.  

Rozhodnutí stát se sestrou Alena Potěšilová nikdy nelitovala. Po maturitě nastoupila na interní oddělení dnešní Nemocnice Agel Jeseník, a. s. a po absolvování postgraduálního studia na téma Ošetřovatelská péče o dospělé pracovala na jednotce intenzivní péče. Tady se mimo jiné prováděly i invazivní kardiologické výkony, kterými se dnes zabývají v kardiologických centrech.

Po mateřské dovolené sestra Alena společně s týmem vybudovala endoskopické pracoviště, kde působí dodnes. Provádějí se zde gastroskopie a koloskopie. Díky velmi dobré úrovni tohoto pracoviště sem k výkonům dojíždějí pacienti až z Prahy. Ambulance je lidmi vyhledávaná právě pro specifický přístup personálu k vyšetřovaným. Sestra Potěšilová je díky svým obrovským zkušenostem nepostradatelnou součástí celého týmu. Je velmi trpělivá a empatická a je-li třeba, své pacienty při vyšetření klidně drží za ruku. Svými vtipnými výroky dokáže odlehčit nejednu složitou situaci a díky tomu se i nepříjemná vyšetření dají zvládnout. Zkrátka dělá všechno pro to, aby se pacienti během výkonu cítili co nejlépe. Komunikaci považuje za klíčovou, a to nejen s pacienty, ale i s kolegy. Její vhodně zvolená slova přispívají k pozitivní atmosféře na pracovišti a pomáhají vyřešit případné problémy či nedorozumění. Díky jejímu přístupu k práci a ke kolegům se náročná vyšetření zbytečně nekomplikují.

Alena Potěšilová není jen výjimečná sestra, ale i obětavá máma, sestra, kamarádka a také manželka lékaře, kterému je celý život oporou. Oba pracují ve stejné nemocnici. Mají dospělého syna, který studuje sociologii. Prioritou je pro ni její rodina, ale čas si najde i na chalupu a zahradničení. Má také ráda přírodu a turistiku. „Sestra byla pojem. Snažme se, aby to tak zůstalo,“ uvedla Věra Kocianová v závěru svého dopisu. A za tímto heslem si plně stojí i sestra Alena.

Finalistka

Mgr. Karolína Vaicová, DiS

Vrchní sestra Interní kliniky 3. lékařské fakulty a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

Thanks for your answer!

Hlasování proběhlo v pořádku

Vrchní sestra Karolína ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) pracuje bezmála třicet let. Po ukončení střední školy nastoupila na zdejší interní oddělení a věnovala se dalšímu vzdělávání. Bakalářský titul získala na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze. Poté absolvovala magisterské studium na Ostravské Univerzitě. Ani to ale paní magistře nestačilo, a tak absolvovala pomaturitní specializační studium v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech. Během své profesní kariéry ji začala zajímat paliativní péče. Vzdělání si doplnila certifikovaným kurzem v paliativní péči – ELNEC. Po čase absolvovala také certifikovaný kurz Mentor klinické praxe a již dvacet let se věnuje výuce budoucích sester. Za tu dobu prošly její výukou, ať již praktickou či teoretickou, stovky sestřiček. V současné době vede praxe studentů 3. ročníku Církevní střední zdravotnické školy Jana Pavla II.

Magistra Vaicová řídí ošetřovatelskou péči 160 nelékařských zdravotnických pracovníků na Interní klinice Thomayerovy nemocnice, která má 112 lůžek. Takto velká klinika klade obrovské nároky na manažerské schopnosti vrchní sestry. Sestra Karolína se řadí k těm zdravotníkům, které profese zcela pohltila a vykonávají ji tělem i duší. Své povinnosti zvládá naprosto bravurně. V Centru pro vzdělávaní přednáší v rámci základních modulů pomaturitního studia v oborech Intenzivní péče, Perioperační péče, Ošetřovatelská péče v interních oborech – management a řízení či Ošetřovatelská péče v interních oborech. Podílí se také na školení nových zaměstnanců v oblasti problematiky používání omezovacích prostředků. V loňském roce se podílela na vzniku Podpůrného a paliativního týmu ve FTN, jehož je také díky svému vzdělání a profesním zkušenostem platným členem. V současné době si dokončuje specializační studium Domácí péče a hospicová péče.

„A je tu ještě jedno velké PROČ magistru Karolínu Vaicovou do soutěže Sestra roku přihlašuji,“ říká navrhovatelka Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FTN Praha. „Svou naprosto perfektní zdatnost projevila ve velmi dramatické situaci, kterou disekce aorty určitě je. Svým rychlým a profesionálním přístupem tak zachránila život svému životnímu partnerovi. Paní magistře patří velké uznání a poděkování za dlouholetou práci v oblasti vzdělávání sester a za záchranu lidského života.“

Finalistka

PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D

Vrchní sestra intenzivní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice, Ostrava

Thanks for your answer!

Hlasování proběhlo v pořádku

Doktorce Zoubkové se ošetřovatelství v intenzivní péči stalo celoživotní láskou a snad i osudem. Obor poznala z pozice sestry u lůžka, z pozice vrchní sestry, ale i z pozice pedagoga. Ve Fakultní nemocnici Ostrava vede pracovní skupinu pro intenzivní péči. Je vstřícná ke studentům a k zajištění odborných praxí na Klinice anesteziologie a intenzivní medicíny (KARIM). Je to žena velmi energická, která svoji práci vykonává velmi zodpovědně s maximálním efektem pro pacienty, ale i pro personál. Svým pozitivním a inovativním přístupem a myšlením dokáže strhnout kohokoliv. Renáta Zoubková je nejen vysoce erudovaná sestra, ale i schopná a zodpovědná manažerka. Na tomto náročném pracovišti dokázala vybudovat stabilní pracovní tým na vysoké odborné úrovni. Svým sestrám předává své znalosti a dovednosti a podporuje je v dalším jejich profesionálním růstu. Své úsilí směřuje k neustálému zlepšování péče o pacienty na pracovištích intenzivní péče. Zasloužila se o vznik a realizaci projektu Acute Pain Servis (APS), který zajišťuje péči o pacienty s akutní bolestí v pooperačním období. Iniciovala vznik Nutriční ambulance, která slouží k diagnostice a léčbě podvýživy, zejména pak k indikaci domácí enterální výživy. Podařilo se jí implementovat řadu projektů do přímé ošetřovatelské intenzivní péče. Velký úspěchem v oblasti vzdělávání sester je vznik navazujícího magisterského vzdělávání v rámci intenzivní péče. Své zkušenosti předává při výuce studentů na lékařské fakultě Ostravské univerzity, ale i v rámci rozsáhlé publikační činnosti. Je organizátorkou řady odborných konferenci, v rámci sesterské sekce připravuje například mezinárodní konferenci Colours of Sepsis.

„Renáta Zoubková je velice schopná manažerka, o čemž svědčí nejen skutečnost, že na KARIM je poskytována ošetřovatelská péče na špičkové úrovni, ale i fakt, že je zde stabilní pracovní tým, u kterého si získala autoritu jako odborník, i jako člověk. Její pracovní nasazení je obdivuhodné. Stejně jako zápal pro profesi a neutuchající snaha o zavádění nových metod v ošetřovatelství. Kromě toho, že je vysoce erudovaná všeobecná sestra, svým postojem a láskou k profesi naplňuje nároky na odbornou, kulturní i etickou úroveň představitele této profese a nemalou měrou přispívá ke zvýšení prestiže ošetřovatelství. Je mi ctí s kolegyní Zoubkovou pracovat,“ napsala v nominačním dopise PhDr. Andrea Polanská, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. V soukromí se paní Renáta maximálně věnuje své rodině. Ve volném čase jezdí na kole nebo si jde zaběhat.

kategorie

Sestra v sociálních službách 2023

Finalistka

Mgr. Martina Kolářová

Vrchní sestra, Centrum pro seniory CLEMENTAS, Janovice

Thanks for your answer!