Kominek

Mgr. Tomáš Komínek

 

vrchní sestra Kliniky transplantační chirurgie Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha

Se zdravotnictvím má magistr Tomáš Komínek dlouholeté zkušenosti. Začínal jako perioperační sestra na sále, sedm let pracoval jako sestra u lůžka. V kariérním růstu pak pokračoval na pozici staniční sestry. Od roku 2012 zastává post vrchní sestry na Klinice transplantační chirurgie IKEM. V tomto institutu pracuje přes dvacet let a je jedním z nejrespektovanějších pracovníků. Je profesionál, na kterého je naprosté spolehnutí. Má respekt svého týmu i nadřízených. Kromě bezchybného výkonu rutinní práce se osvědčil i při řešení krizových situací. Perfektně zvládá organizaci kolektivu a na svém pracovišti dokáže vytvořit příjemné a přátelské prostředí. Podřízení na něm oceňují především rovný přístup ke každému a také schopnost být týmovým hráčem, když je potřeba. Přestože zastává manažerskou pozici, v případě nutnosti neváhá nastoupit do služby jako sestra u lůžka.

O jeho schopnostech vypovídá také skutečnost, že i v dobách dlouhodobého nedostatku zdravotních sester je jeho pracovní tým stabilní. O práci v tomto kolektivu projevuje zájem řada studentů. Magistr Komínek se také velmi dobře zhostil role přednášejícího na Ústavu ošetřovatelství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde působí jako odborný asistent. Během své profesní dráhy soustavně pracuje na svém vzdělávání.

 

„Domníváme se, že Tomáš Komínek si ocenění Sestra roku zaslouží nejen za dlouholetou věrnost profesi, ale především za způsob své práce. Za to, že dokáže být současně skvělým manažerem i týmovým pracovníkem, respektovaným vedoucím i empatickým kolegou. Sestrám je tak dobrým příkladem vedoucího pracovníka, kterému záleží na potřebách svých lidí, zná je a dokáže za ně bojovat,“ stojí v nominačním dopise navrhovatelů, jimiž jsou Klinika transplantační chirurgie IKEM a její přednosta doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS.

 

Ve chvílích volna Tomáš Komínek rád cestuje. Kromě toho se rekreačně věnuje sportu či turistice, rád poslouchá hudbu nebo si zajde do divadla. Když je nálada, ocení i sklenku dobrého suchého bílého vína.