dav

Hlasování proběhlo v pořádku

Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.

 

zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Hradec Králové

Ivana Dvořáčková má v oboru ošetřovatelství dlouholeté a bohaté zkušenosti. Po celý svůj profesní život se soustavně vzdělávala. Na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dosáhla doktorského titulu v oboru sociální lékařství. Od roku 1998 zastává funkci zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Na této pozici se spolupodílí na odborné garanci ošetřovatelské péče na klinikách nemocnice, provádí auditní a kontrolní činnost a je zapojena do mnoha projektů a aktivit. „A pro mě, jako náměstkyni, je nepostradatelnou pravou rukou,“ píše Mgr. Dana Vaňková v nominačním dopise.

Magistra Dvořáčková má dlouholeté zkušenosti s výukou studentů na Vyšší odborné škole zdravotnické Hradec Králové a Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy, kde je garantkou výuky několika předmětů. Je také autorkou řady odborných publikací a má za sebou bohatou přednáškovou činnost. Jako spoluřešitel byla zapojena do projektů Evropského sociálního fondu na téma vzdělávání. Téměř od samého začátku se podílí na organizaci Královéhradeckých ošetřovatelských dnů a je doslova jejich duší. V loňském roce se konal XXVII. ročník.

Ivana Dvořáčková je také dlouholetou a aktivní členkou České asociace sester, a to již od roku 1998. Od roku 1999 je nepřetržitě členkou České asociace sester (ČAS). Od roku 2005 pracuje ve výboru ČAS region Hradec Králové a od roku 2009 zastává post místopředsedkyně. V letech 2000–2002 působila v prezidiu ČAS a jedno volební období v Etické komisi této asociace. V roce 2008 byla jmenována soudním znalcem pro obor ošetřovatelství a vede pracovní skupinu soudních znalců při prezidiu ČAS. Neustále pracuje na svém vzdělávání a své znalosti a zkušenosti předává dál. Působí také jako odborná garantka pracovní skupiny sester ošetřujících chronické rány a defekty a organizuje aktivity spojené se světovým dnem Stop dekubitům.

Za svoji profesní kariéru získala řadu ocenění. Kromě ocenění od České asociace sester také od děkana Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy či od hejtmana Královéhradeckého kraje.

Ve svém volném čase se věnuje kynologii, má ráda turistiku a přírodu, zejména v Orlických horách, kde na své chalupě tráví chvíle odpočinku. Podle slov Dany Vaňkové si Ivana Dvořáčková za svoji neutuchající aktivitu ocenění Sestra roku zaslouží.