Hetlcova

Mgr. Dagmar Hetclová

 

vrchní sestra I. interní – kardiologické kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Zdravotnické profesi se magistra Dagmar Hetclová oddala již před třiceti lety. Posledních dvacet let zastávala pozici staniční sestry oddělení akutní kardiologie I. interní – kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Akční medicína, s nutností se rychle a správně rozhodovat, má pro ni stále velké kouzlo, jak říká.

Od roku 2015 se podílí na péči o pacienty s plicní arteriální hypertenzí na této klinice, která je jedním z center pro péči o pacienty s tímto onemocněním. Vede jejich léčbu po sesterské linii ve spolupráci se Sdružením pacientů s plicní hypertenzí (SPPH), jehož je členkou. Zúčastňuje se setkání sdružení, kde s pacienty diskutuje o problémech i úspěších léčby, a získané zkušenosti předává ostatním nemocným. Pacientům se specifickou parenterální terapií poskytuje primární edukaci. Od letošního roku vykonává funkci vrchní sestry této kliniky. Její ambicí je kromě jiného vybudovat tým lidí, kteří budou chodit do práce rádi a budou pyšní na to, co dělají. 

Hodné ocenění jsou také významné edukační aktivity Dagmar Hetclové. Je předsedkyní Pracovní skupiny sester a spřízněných profesí České kardiologické společnosti, podílí se na organizaci výročních sjezdů této společnosti a na přípravě dalších odborných akcí. Je také školitelkou kardiopulmonální resuscitace. Aktuálně studuje program Master of Health Administration (MHA). „Jsem přesvědčen,“ uvedl ve svém doporučení profesor Miloš Táborský, CSc., přednosta kliniky, „že Dagmar Hetclová je velmi vhodnou kandidátkou do soutěže Sestra roku. Dovoluji si ji nominovat za Kardiovaskulární centrum Fakultní nemocnice Olomouc a za Českou kardiologickou společnost.“

Nejtěžším a současně nejpřínosnějším pro kariéru vrchní sestry Hetclové bylo podle ní období prvních vln pandemie. Z kardiologické jednotky se přes noc stala covid jednotka a tým se ztrojnásobil. Jako největší úspěch vnímá fakt, že se kolektiv okamžitě sehrál a pracoval na vysoké profesionální úrovni.

V létě paní Dagmar jezdí na dětské tábory jako zdravotnice. Zálibu našla také v turistice, jízdě na koloběžce a věnuje se i nordic walkingu, geocachingu či malování na kameny. Vychovává šestnáctiletou dceru Michaelu, která chce po maturitě na gymnáziu studovat psychologii.