Zikmundova

Hlasování proběhlo v pořádku

Kamila Zikmundová

 

koordinátorka oddělení domácí umělé plicní ventilace Nemocnice Ostrov ze skupiny Penta Hospitals

Zdravotní sestra Kamila Zikmundová je specialistkou na domácí umělou plicní ventilaci (DUPV). V roce 2016 stála u zrodu projektu domácí umělé plicní ventilace v Nemocnici Ostrov. Projekt DUPV přináší těžce nemocným pacientům s částečnou nebo úplnou závislostí na umělé plicní ventilaci šanci na důstojný a plnohodnotný život v domácím prostředí. Jinak by tito lidé zbytek života strávili na nemocničním lůžku. Prvnímu pacientovi s přechodem do DUPV, tedy opustit nemocnici a odejít do domácího prostředí, Kamila pomohla již v roce 1997.

„Příběhy jednotlivých pacientů Kamily Zikmundové by dnes vydaly na několik filmů,“ píše ředitelka Nemocnice Ostrov Ivana Hlinková, která finalistku do soutěže navrhla. Malý chlapec, který díky ventilaci mohl strávit Vánoce se svou rodinou. Příběh ženy, která s DUPV otěhotněla a porodila syna, který už oslavil své první narozeniny. Anebo dívka, která díky DUPV vystudovala střední školu a dnes pracuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v administrativě. Kamila Zikmundová pomohla s osamostatněním také pacientce Renatě, která byla připoutána k nemocničnímu lůžku celých devět let. Dnes žije v bezbariérovém bytě i s plicním ventilátorem. Znovu se učí chodit a koncem roku 2018 se už mohla vydat mimo dům. Renatin příběh před časem odvysílala Česká televize.

Všechna tato silná lidská dramata se šťastným koncem přitom mají společného jmenovatele. Napsalo je úsilí ženy, která dalece překročila hranice profesního stavu mírou osobního nasazení, empatií i individuálním přístupem ke každému ze svých pacientů. Vazby budované Kamilou Zikmundovou mezi zdravotnickým týmem, pacienty a jejich rodinou přesahují rámec snad úplně všeho, co dnes považujeme za moderní a profesionální zdravotnickou službu. A to včetně pozitivního přínosu pro pacienta a jeho prognózu.

Kromě své práce a partnera má Kamila ráda také svou zahradu, kocoury a sport. Každý rok v létě absolvuje jako zdravotník s týmem Panci International Ice Hockey School, dříve také s Jágr týmem, letní hokejovou školu, což považuje za jakousi psychorehabilitaci.