Jarosova

Hlasování proběhlo v pořádku

Ida Jarošová

 

ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín, a. s.

„Na otázku, proč jsme nominovali naši sestřičku Idu Jarošovou na Sestru roku, by se dalo odpovědět velmi jednoduše. Ovšem pokud ji opravdu chci popsat jako člověka a velmi potřebnou profesní osobu ve zdravotnictví, nutí mě to k zamyšlení. A také k tomu, abych posbírala i názory ostatních, a to nejen sestřiček, ošetřovatelek, lékařů, ale také studentů a samozřejmě pacientů, kteří jsou neodmyslitelnou součástí práce zdravotní sestry,“ říká ve své nominaci Monika Žáčková, DiS, vrchní sestra oddělení.

Ida Jarošová je skvělá zdravotní sestra. I přes svůj dlouholetý pracovní výkon – ve zdravotnictví pracuje 41 let – je stále v dobré kondici a náladě. A skoro neví, co je to pracovní neschopnost. Mladším kolegům je vždy ochotna pomoci radou a svými vtipnými glosami dovede odlehčit náročný pracovní den. Je nepostradatelnou součástí celého týmu, a to zejména pro své obrovské zkušenosti. Pro radu si za ní mnohdy přicházejí i lékaři. Není třeba zdlouhavě popisovat, že sestra Ida po celý svůj život pracuje velice aktivně, že si pacienti pochvalují její kvalitní péči a také, že její péče s koncem pracovní doby nekončí. Mnohokrát ukázala svou srdečnost, a našim pacientům pomáhala i v soukromí, aniž by čekala jakékoliv ocenění.

Během své praxe zastávala i vedoucí pozici. Práce všech, tedy ošetřovatelek, sester či lékařů, si nesmírně váží a ve svém přístupu k nim nedělá rozdíly. Podle jejího názoru jsme si zdravotnické povolání všichni vybrali dobrovolně a nezáleží, na jaké úrovni naše vzdělání je. Hlavní je pomoc lidem, o což se snažíme společně, jako tým. Pokud nebude naše péče na sebe navazovat a nebudeme si vzájemně pomáhat, odrazí se to na kvalitě poskytované péče a na spokojenosti pacientů. 

Podle slov navrhovatelky je Ida Jarošová spojnicí mezi mladými a těmi zkušenějšími. „Ida spojuje zkušenosti a přehled sestry „staré školy“ s energií a schopností zlehčit situaci, kterou mají mladí kolegové. Zkušenosti tedy nejen předává, ale i získává. Zjistí-li lékař či mladší kolega, že sestra Ida má službu, zaraduje se, protože ví, že se všechno zvládne perfektně a bez zbytečného stresu. Ida je oblíbená všemi věkovými skupinami, což je pro práci v tak velkém a generačně rozmanitém kolektivu velmi důležité.“

Ida Jarošová má dva syny, tři vnučky a tříletého vnuka. Ve volném čase si ráda zaplave nebo zajezdí na kole, někdy zajde do divadla či do kina. Ze všeho nejvíc ji ale baví věnovat se vnoučatům, která jí pomáhají zapomenout na všechny starosti.